Veřejná zakázka: VZ 146.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1361
Systémové číslo VZ: P19V00000099
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 15.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 146.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci a odborné vedení stavby „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa”. Realizace díla proběhne ve dvou etapách a smlouva o dílo s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena na každou etapu samostatně.
Samotná realizace spočívá ve výměně stávajících rozvodů elektroinstalace, svítidel, zásuvek, vypínačů, rozvaděčů a včetně souvisejících zednických a malířských prací. Dále budou provedeny nové povrchy stěn vnitřních schodišť pavilónu I., objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, dle projektové dokumentace zpracované Markem Seifertem, IČO: 46551654 v srpnu /2018.

Předpokládaná doba plnění:

Při realizaci díla nebude přerušen provoz na předmětu díla.
1. etapa od 01. 07. 2019 – 08/2019
2. etapa od 01. 07. 2020 – 08/2020

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 207 321 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky