Veřejná zakázka: VZ 146.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1361
Systémové číslo VZ: P19V00000099
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 15.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 146.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci a odborné vedení stavby „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa”. Realizace díla proběhne ve dvou etapách a smlouva o dílo s jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena na každou etapu samostatně.
Samotná realizace spočívá ve výměně stávajících rozvodů elektroinstalace, svítidel, zásuvek, vypínačů, rozvaděčů a včetně souvisejících zednických a malířských prací. Dále budou provedeny nové povrchy stěn vnitřních schodišť pavilónu I., objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, dle projektové dokumentace zpracované Markem Seifertem, IČO: 46551654 v srpnu /2018.

Předpokládaná doba plnění:

Při realizaci díla nebude přerušen provoz na předmětu díla.
1. etapa od 01. 07. 2019 – 08/2019
2. etapa od 01. 07. 2020 – 08/2020

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 207 321 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy