Veřejná zakázka: VZ 44.19 Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1495
Systémové číslo: P19V00000233
Evidenční číslo zadavatele: VZ 44.19
Datum zahájení: 17.05.2019
Nabídku podat do: 31.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 44.19 Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající v provedení opravy sanačních omítek v suterénu objektu – oklepání stávajících již nefunkčních omítek, vysušení zdiva a následná aplikace nových jádrových sanačních omítek vč. výmalby proctor, oprava a nátěr podlah a s tím související práce dle projektové dokumentace zpracované Ing. Elenou Čimburovou, IČO:40325211 v 04/2019 pod zakázkovým číslem 02/2019.

Jedná se o objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 51758/8-4061 a zároveň se nachází na území ochranného pásma obytného souboru Jubilejní kolonie, vyhlášeného odborem kultury Úřadu města Ostravy dne 15.1.1991, vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Všechny práce musí být provedeny na vysoké řemeslné a odborné úrovni! Stejně tak všechny materiály použité při opravě musí být vysoce kvalitní a v souladu s vyjádřením Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta ze dne 22.4.2016, které je součástí zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 677 994 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky