Veřejná zakázka: VZ 44.19 Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1495
Systémové číslo VZ: P19V00000233
Evidenční číslo zadavatele: VZ 44.19
Datum zahájení: 17.05.2019
Nabídku podat do: 31.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 44.19 Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající v provedení opravy sanačních omítek v suterénu objektu – oklepání stávajících již nefunkčních omítek, vysušení zdiva a následná aplikace nových jádrových sanačních omítek vč. výmalby proctor, oprava a nátěr podlah a s tím související práce dle projektové dokumentace zpracované Ing. Elenou Čimburovou, IČO:40325211 v 04/2019 pod zakázkovým číslem 02/2019.

Jedná se o objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 51758/8-4061 a zároveň se nachází na území ochranného pásma obytného souboru Jubilejní kolonie, vyhlášeného odborem kultury Úřadu města Ostravy dne 15.1.1991, vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Všechny práce musí být provedeny na vysoké řemeslné a odborné úrovni! Stejně tak všechny materiály použité při opravě musí být vysoce kvalitní a v souladu s vyjádřením Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta ze dne 22.4.2016, které je součástí zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 677 994 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy