Veřejná zakázka: VZ 64.19 Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1590
Systémové číslo: P19V00000328
Evidenční číslo zadavatele: VZ 64.19
Datum zahájení: 21.06.2019
Nabídku podat do: 03.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 64.19 Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající v demontáži zábradlí, vybourání betonové dlažby a spádové vrstvy podél obvodu terasy, zrušení vpustí včetně zaslepení kanalizace. Betonový okapový chodník bude demontován, očištěn a zpětně použit. Dle projektové dokumentace zpracované společností wamp in, s.r.o., IČO: 25358928 v 02/2019 pod zakázkovým číslem XVI/2018.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka bude realizována za provozu investora.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 620 395 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky