Veřejná zakázka: VZ 19.20 Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2211
Systémové číslo: P20V00000184
Evidenční číslo zadavatele: VZ 19.20
Datum zahájení: 04.05.2020
Nabídku podat do: 20.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 19.20 Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby ,,Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívající v rozšíření stávající obslužné komunikace, výstavbě 20 nových parkovacích stání a přeložení stávajícího chodníku dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavolem Liptákem, IČO: 01081608, v 12/2018.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 329 830 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy