Veřejná zakázka: VZ 30.20 „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2243
Systémové číslo: P20V00000216
Evidenční číslo zadavatele: VZ 30.20
Datum zahájení: 14.05.2020
Nabídku podat do: 27.05.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 30.20 „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih “ spočívající v provedení výměny bočních vstupních dveří za dveře automatické, provedení zednické opravy nájezdové rampy, výměny madla a s tím souvisejících prací v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vladimírem Slonkou,
IČO: 11193841 v 08/2019.
Po dobu realizace prací nebude přerušen provoz v objektu.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 485 925 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky