Veřejná zakázka: VZ 33.20 Oprava oplocení ZŠ Březinova 52

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2326
Systémové číslo: P20V00000299
Evidenční číslo zadavatele: VZ 33.20
Datum zahájení: 18.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 33.20 Oprava oplocení ZŠ Březinova 52
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“ spočívající v provedení nového oplocení o celkové délce 481,33 m, které bude kopírovat hranici pozemku, stejně jako tomu bylo u oplocení demontovaného, vč. vstupních dvoukřídlých bran a branek a to dle dokumentace pro územní řízení a provedení stavby s názvem „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“, dle projektové dokumentace zpracované společností MARK VALA s.r.o., IČO: 07214481 v 4/2019.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 060 290 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy