Veřejná zakázka: VZ 54.20 Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2418
Systémové číslo: P20V00000391
Evidenční číslo zadavatele: VZ 54.20
Datum zahájení: 10.08.2020
Nabídku podat do: 25.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 54.20 Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les“ spočívající v opravě elektroinstalace dle projektové dokumentace zpracované Tomášem Bartečkem, IČO: 76315436.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 953 639 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky