Veřejná zakázka: VZ 60.21 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 3048
Systémové číslo: P21V00000357
Evidenční číslo zadavatele: VZ 60.21
Datum zahájení: 17.06.2021
Nabídku podat do: 29.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 60.21 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na provádění nepřetržité havarijní služby k zajištění řešení a odstraňovaní havarijního stavu (rozvodů SV, TUV, ÚT, rozvodů kanalizace, plynu, elektro, spalinových cest), včetně provedení nezbytně nutných oprav na těchto rozvodech k zabezpečení majetku, životů a zdraví – v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih. (pouhé odstavení SV, TUV, ÚT, plynu, elektro se nepovažuje za odstranění havarijního stavu), a to v bytových domech (předpokládaný počet jednotek v bytových domech k 01.06.2021 činí 5 352), při předpokládaném počtu odpracovaných 1 000 hod. ročně.
Seznam bytových domů tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy, který bude aktualizován před uzavřením smlouvy se zadavatelem a dodavatelem. V průběhu plnění této veřejné zakázky bude zadavatel oprávněn jednostranně zúžit či rozšířit seznam bytových domů, a to ve formě písemného oznámení.
Havarijní pohotovost bude zabezpečena nepřetržitě 24 hod. denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a všech státem uznaných svátků a dnů pracovního klidu i v případě vyhlášení nouzového stavu spočívající zejména v nonstop telefonním dispečinku pro příjem hlášení havarijních stavů a připravenosti provést havarijní zásah. V rámci zajišťování telefonického havarijního dispečinku bude dodavatel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy