Veřejná zakázka: VZ 60.21 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3048
Systémové číslo: P21V00000357
Evidenční číslo zadavatele: VZ 60.21
Datum zahájení: 17.06.2021
Nabídku podat do: 29.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 60.21 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na provádění nepřetržité havarijní služby k zajištění řešení a odstraňovaní havarijního stavu (rozvodů SV, TUV, ÚT, rozvodů kanalizace, plynu, elektro, spalinových cest), včetně provedení nezbytně nutných oprav na těchto rozvodech k zabezpečení majetku, životů a zdraví – v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih. (pouhé odstavení SV, TUV, ÚT, plynu, elektro se nepovažuje za odstranění havarijního stavu), a to v bytových domech (předpokládaný počet jednotek v bytových domech k 01.06.2021 činí 5 352), při předpokládaném počtu odpracovaných 1 000 hod. ročně.
Seznam bytových domů tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu smlouvy, který bude aktualizován před uzavřením smlouvy se zadavatelem a dodavatelem. V průběhu plnění této veřejné zakázky bude zadavatel oprávněn jednostranně zúžit či rozšířit seznam bytových domů, a to ve formě písemného oznámení.
Havarijní pohotovost bude zabezpečena nepřetržitě 24 hod. denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a všech státem uznaných svátků a dnů pracovního klidu i v případě vyhlášení nouzového stavu spočívající zejména v nonstop telefonním dispečinku pro příjem hlášení havarijních stavů a připravenosti provést havarijní zásah. V rámci zajišťování telefonického havarijního dispečinku bude dodavatel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky