Veřejná zakázka: VZ 43.22 Dodání včetně tisku, výroby a distribuce zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy od 08/2022 do 12/2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3864
Systémové číslo: P22V00000330
Evidenční číslo zadavatele: VZ 43.22
Spisová značka: S-JIH/049846/22
Datum zahájení: 20.05.2022
Nabídku podat do: 03.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 43.22 Dodání včetně tisku, výroby a distribuce zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy od 08/2022 do 12/2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je grafická úprava, tisk a distribuce zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih Jižní listy, spočívající v zajištění grafické úpravy a uspořádání, vč. získání autorských práv, zejména práv dle autorského zákona, zalomení, výroby a distribuce (neadresná do poštovních schránek obyvatelům městského obvodu Ostrava-Jih) celobarevného měsíčníku Jižní listy v nákladu 50.000 kusů, 5 x v průběhu plnění ve variantách:
varianta č. 1 - v rozsahu 32 stran A4, přičemž 4 strany jsou určeny pro inzerci;
varianta č. 2 – v rozsahu 36 stran A4, přičemž 6 stran je určeno pro inzerci.

Příjmy z prodeje inzertní plochy jsou příjmem dodavatele.

Zhotovitel podá jednu nabídku, ve které uvede nabídkovou cenu pro obě požadované varianty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 050 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky