Veřejná zakázka: VZ 66.22 Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MěOb Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4045
Systémové číslo: P22V00000512
Evidenční číslo zadavatele: VZ 66.22
Spisová značka: S-JIH/088404/22
Datum zahájení: 15.09.2022
Nabídku podat do: 30.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 66.22 Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MěOb Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MěOb Ostrava-Jih“ spočívající ve stavebních úpravách v 1. nadzemním podlaží a v suterénu objektu městského obvodu Ostrava-Jih. V 1. NP je navržena nová konstrukce bezbariérové rampy o dvou ramenech a jedné mezipodestě, kdy každé z ramen bude ve spádu max. 12,5 % při délce každého ramene rampy max. 3m. Nášlapná vrstva podlahy bude tvořena protiskluznou vrstvou PVC (R10). V místě rampy bude nově instalováno nerezové zábradlí a madlo. V 1. PP budou odstraněny všechny omítky na stěnách až po strop. Budou provedeny nové sanační omítky stěn včetně injektáže zdiva silikonovým krémem. Vše dle projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Slonkou, IČO: 11193841, v 05/2022.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 040 939 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy