Veřejná zakázka: VZ 84.22 Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4161
Systémové číslo: P22V00000628
Evidenční číslo zadavatele: VZ 84.22
Spisová značka: S-JIH/111660/22 (uzavřeno)
Datum zahájení: 24.11.2022
Nabídku podat do: 06.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 84.22 Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32“ spočívající ve výměně stoupacího potrubí splaškové kanalizace dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Frašem, IČO: 03142060, v 05/2022 pod zakázkovým číslem 01/05/2022.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Veškeré uvedené práce budou probíhat za plného provozu obsazených bytů, kdy výměna stoupacího potrubí bude trvat max. 2 kalendářní dny/1 podlaží/ 1 stoupačka a ostatní práce v bytě budou trvat max. 10 kalendářních dnů/1 byt. Po dokončení denních prací bude v bytech zprovozněno WC a dodávka vody tak, aby nájemci mohli byt užívat. Předpokládaná doba plnění: 01/2023 – 04/2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 364 927 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky