Veřejná zakázka: VZ 84.22 Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4161
Systémové číslo: P22V00000628
Evidenční číslo zadavatele: VZ 84.22
Spisová značka: S-JIH/111660/22
Datum zahájení: 24.11.2022
Nabídku podat do: 06.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 84.22 Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32“ spočívající ve výměně stoupacího potrubí splaškové kanalizace dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Frašem, IČO: 03142060, v 05/2022 pod zakázkovým číslem 01/05/2022.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Veškeré uvedené práce budou probíhat za plného provozu obsazených bytů, kdy výměna stoupacího potrubí bude trvat max. 2 kalendářní dny/1 podlaží/ 1 stoupačka a ostatní práce v bytě budou trvat max. 10 kalendářních dnů/1 byt. Po dokončení denních prací bude v bytech zprovozněno WC a dodávka vody tak, aby nájemci mohli byt užívat. Předpokládaná doba plnění: 01/2023 – 04/2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 364 927 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy