Veřejná zakázka: VZ 03.23 Regenerace sídliště Ostrava - Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava - Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4249
Systémové číslo: P23V00000025
Evidenční číslo zadavatele: VZ 03.23
Spisová značka: S-JIH/007696/23
Datum zahájení: 19.01.2023
Nabídku podat do: 15.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 03.23 Regenerace sídliště Ostrava - Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava - Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Regenerace sídliště Ostrava - Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava - Hrabůvka“ spočívající v regeneraci veřejných prostor části sídliště Jubilejní kolonie v Ostravě - Hrabůvce, spočívající v reorganizaci pozemních komunikací a realizaci nových parkovacích ploch a ploch pro pěší, dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří PROINK s.r.o., IČO: 05900056, v 09/2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 736 811 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy