Veřejná zakázka: VZ 46.23 Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4581
Systémové číslo: P23V00000358
Evidenční číslo zadavatele: VZ 46.23
Spisová značka: S-JIH/065101/23
Datum zahájení: 22.06.2023
Nabídku podat do: 26.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 46.23 Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih“ spočívající v rekonstrukci stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih, které se budou provádět dle projektové dokumentace zpracované společností: Ing. Jana Gřundělová, IČO: 41028244, datum 10/2021.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka bude realizována za provozu v budově A ÚMOb Ostrava Jih, dotčené místnosti v nadstavbě budou po dobu rekonstrukce mimo provoz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 866 547 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky