Veřejná zakázka: VZ 53.23 Oprava střechy objektu U Výtopny 3164, O.-Zábřeh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4644
Systémové číslo: P23V00000421
Evidenční číslo zadavatele: VZ 53.23
Spisová značka: S-JIH/080547/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 10.08.2023
Nabídku podat do: 21.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 53.23 Oprava střechy objektu U Výtopny 3164, O.-Zábřeh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava střechy objektu U Výtopny 3164, O.-Zábřeh” spočívající v provedení lokální opravy střešního pláště v místě podokapního žlabu víceúrovňové ploché střechy objektu centrální spisovny Ostrava-Jih, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností DEKPROJEKT s.r.o., IČO: 27642411, v 11/2022, pod zakázkovým číslem: 2022-028833-ŠLu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 026 863 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky