Veřejná zakázka: VZ 86.23 Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4786
Systémové číslo: P23V00000563
Evidenční číslo zadavatele: VZ 86.23
Spisová značka: S-JIH/112425/23
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 28.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 86.23 Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447“ spočívající ve výměně stoupaček dle projektové dokumentace zpracované DK projekt, s.r.o., IČO: 27775518, v 04/2023, pod zakázkovým číslem DK/25.2/03/23/ZTI.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace.
Jedná se o výměnu 6 ks stoupacího vedení kanalizace v šachtici BD, dle předané projektové dokumentace. Veškeré uvedené práce budou probíhat za plného provozu obsazených bytů, kdy výměna stoupacího potrubí bude trvat max. 10 kalendářní dnů v jednom bytě a max. 14 dní na celou jednu stoupačku. Po dokončení denních prací bude v bytech zprovozněno WC a dodávka vody tak, aby nájemníci mohli byt užívat.
Předpokládaná doba plnění: 2/2024 - 4/2024.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 273 044 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka (podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy