Veřejná zakázka: VZ 86.23 Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4786
Systémové číslo: P23V00000563
Evidenční číslo zadavatele: VZ 86.23
Spisová značka: S-JIH/112425/23
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 28.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 86.23 Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447“ spočívající ve výměně stoupaček dle projektové dokumentace zpracované DK projekt, s.r.o., IČO: 27775518, v 04/2023, pod zakázkovým číslem DK/25.2/03/23/ZTI.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace.
Jedná se o výměnu 6 ks stoupacího vedení kanalizace v šachtici BD, dle předané projektové dokumentace. Veškeré uvedené práce budou probíhat za plného provozu obsazených bytů, kdy výměna stoupacího potrubí bude trvat max. 10 kalendářní dnů v jednom bytě a max. 14 dní na celou jednu stoupačku. Po dokončení denních prací bude v bytech zprovozněno WC a dodávka vody tak, aby nájemníci mohli byt užívat.
Předpokládaná doba plnění: 2/2024 - 4/2024.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 273 044 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka (podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky