Veřejná zakázka: VZ 05.24 „Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava – Hrabůvka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4999
Systémové číslo: P24V00000059
Evidenční číslo zadavatele: VZ 05.24
Spisová značka: S-JIH/009902/24
Datum zahájení: 25.01.2024
Nabídku podat do: 12.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 05.24 „Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava – Hrabůvka“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava – Hrabůvka“, spočívající v provedení opravy nevyhovujícího stavu podlahy a obkladů školní kuchyně. Bude provedena nová podlahová krytina včetně výměny dveří se zárubněmi, nové obklady, oprava rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace včetně výměny zařizovacích předmětů, osvětlení, zásuvek a výmalba, částečně bude obnoveno zařízení kuchyně (podrobněji viz PD).
Realizace bude provedena v měsících letních prázdnin, dle projektové dokumentace pro provádění stavby: „Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava – Hrabůvka“, zpracované společností wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, datum 03/2023 pod zakázkovým číslem: V/2023.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 829 084 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky