Veřejná zakázka: VZ 15.24 „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5053
Systémové číslo: P24V00000113
Evidenční číslo zadavatele: VZ 15.24
Spisová značka: S-JIH/018558/24
Datum zahájení: 15.02.2024
Nabídku podat do: 26.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 15.24 „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“ spočívající ve výstavbě chodníku o celkové délce cca 100 včetně zhotovení vsakovací rýhy odvodnění a zhotovení veřejného osvětlení se 4 ks sloupů, veřejná zakázka bude realizována na parc. č. 654/73, 654/40, k.ú. Zábřeh nad Odrou/714305/, dle projektové dokumentace zpracované společností: Ing. David Sýkora, Ph.D., IČO: 02487209, název projektu: „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“, datum: 07-2019.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 434 385 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky