Veřejná zakázka: VZ 92.19 Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1740
Systémové číslo: P19V00000478
Evidenční číslo zadavatele: VZ 92.19
Datum zahájení: 12.09.2019
Nabídku podat do: 23.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 92.19 Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“ spočívající ve výměně umakartových bytových jader sociálního zařízení v bytovém domě dle projektové dokumentace zpracované společností: Lenka Jerakasová, IČO: 63307111, v 05/2019.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Nájemnici po dobu nutnou k výměně nebudou v bytech přítomni. Části bytu nezasažených realizací budou uzamčeny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 943 289 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy