Veřejná zakázka: VZ 92.19 Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1740
Systémové číslo: P19V00000478
Evidenční číslo zadavatele: VZ 92.19
Datum zahájení: 12.09.2019
Nabídku podat do: 23.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 92.19 Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“ spočívající ve výměně umakartových bytových jader sociálního zařízení v bytovém domě dle projektové dokumentace zpracované společností: Lenka Jerakasová, IČO: 63307111, v 05/2019.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Nájemnici po dobu nutnou k výměně nebudou v bytech přítomni. Části bytu nezasažených realizací budou uzamčeny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 943 289 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky