Veřejná zakázka: VZ 04.20 Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 2098
Systémové číslo: P20V00000071
Evidenční číslo zadavatele: VZ 04.20
Datum zahájení: 03.02.2020
Nabídku podat do: 25.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 04.20 Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les ” spočívající v opravě sociálních zařízení dětí v celém objektu bez dispozičních změn. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt mateřské školy. Opravy budou prováděny pouze ve vyznačených prostorách sociálních zařízení a budou zahrnovat opravu zdravotechnických instalací, opravu elektroinstalace a osvětlení dle projektové dokumentace zpracované firmou Lenka Jerakasová, IČO: 63307111, IČO: 14604973, v 04/2019.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 051 412 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy