Veřejná zakázka: VZ 54.21 „Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3043
Systémové číslo: P21V00000352
Evidenční číslo zadavatele: VZ 54.21
Datum zahájení: 17.06.2021
Nabídku podat do: 29.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 54.21 „Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka” spočívající ve vybudování parkoviště o 26 stáních (z toho 2x vyhrazené) v místě původního asfaltového hřiště. Součástí stavby parkoviště s asfaltovým povrchem je vjezd, dopravní značení, přístupový chodník ze zámkové dlažby, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení, terénní úpravy a související práce. Dešťová kanalizace – 2x sorpční vpusť, vsakovací objekt, kanalizační potrubí, drenážní potrubí. Geometrický plán, zaměření skutečného provedení stavby. Provozní řád kanalizace a kolaudace všech objektů, dle projektové dokumentace zpracované Ing Romanem Fildánem, IČO: 75379007 v 10/2018.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 221 503 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky