Veřejná zakázka: VZ 66.21 Oprava stoupajícího potrubí č. 2 a 8 v BD Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3550
Systémové číslo: P22V00000016
Evidenční číslo zadavatele: VZ 66.21
Datum zahájení: 06.01.2022
Nabídku podat do: 24.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 66.21 Oprava stoupajícího potrubí č. 2 a 8 v BD Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava stoupajícího potrubí č. 2 a 8 v BD Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh“ spočívající ve výměně stoupacího vedení kanalizace v šachtici a celkové opravě koupelen a kuchyní dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Frašem, IČO: 03142060, v 05/2021, pod zakázkovým číslem 03/05/2021.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Jedná se o výměnu 2 ks stoupacího vedení kanalizace v šachtici sedmipodlažního BD, výměny rozvodů vody a odpadů v koupelnách a kuchyních, celkové opravy koupelny (nové obklady, dlažby) vč. zařizovacích předmětů, dodání kuchyňských linek a celoelektrických sporáků v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace. Veškeré uvedené práce budou probíhat za plného provozu obsazených bytů, kdy výměna stoupacího potrubí bude trvat max. 2 kalendářní dny/1 podlaží/ 1 stoupačka a ostatní práce v byte budou trvat max. 7 kalendářních dnů/1 byt. Po dokončení denních prací bude v bytech zprovozněno WC a dodávka vody tak, aby nájemníci mohli byt užívat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 011 383 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky