Veřejná zakázka: VZ 66.21 Oprava stoupajícího potrubí č. 2 a 8 v BD Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3550
Systémové číslo: P22V00000016
Evidenční číslo zadavatele: VZ 66.21
Datum zahájení: 06.01.2022
Nabídku podat do: 24.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 66.21 Oprava stoupajícího potrubí č. 2 a 8 v BD Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava stoupajícího potrubí č. 2 a 8 v BD Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh“ spočívající ve výměně stoupacího vedení kanalizace v šachtici a celkové opravě koupelen a kuchyní dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Frašem, IČO: 03142060, v 05/2021, pod zakázkovým číslem 03/05/2021.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Jedná se o výměnu 2 ks stoupacího vedení kanalizace v šachtici sedmipodlažního BD, výměny rozvodů vody a odpadů v koupelnách a kuchyních, celkové opravy koupelny (nové obklady, dlažby) vč. zařizovacích předmětů, dodání kuchyňských linek a celoelektrických sporáků v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace. Veškeré uvedené práce budou probíhat za plného provozu obsazených bytů, kdy výměna stoupacího potrubí bude trvat max. 2 kalendářní dny/1 podlaží/ 1 stoupačka a ostatní práce v byte budou trvat max. 7 kalendářních dnů/1 byt. Po dokončení denních prací bude v bytech zprovozněno WC a dodávka vody tak, aby nájemníci mohli byt užívat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 011 383 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy