Veřejná zakázka: VZ 21.23 Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava – Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4366
Systémové číslo: P23V00000142
Evidenční číslo zadavatele: VZ 21.23
Spisová značka: S-JIH/025749/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 02.03.2023
Nabídku podat do: 21.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 21.23 Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava – Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava – Hrabůvka“, spočívající v provedení opravy zavlhlé podlahy v nepodsklepené části 1.NP v oddělení Sluníčko v rozsahu - místnost třídy s přilehlým úložným prostorem, šatnou a přilehlou přípravnou kuchyňkou. Dále realizace díla zahrnuje celkovou opravu 3 přípravných kuchyněk pro jednotlivá oddělení, včetně výměny rozvodů vody, kanalizace, úpravy ústředního topení a zajištění jejich nového vybavení a zařízení.
Realizace bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby: „Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava Hrabůvka“, zpracované společností wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, datum 04/2022 pod zakázkovým číslem: IV/2022.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Předpokládaná doba plnění: 07/2023 – 08/2023

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 382 619 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky