Veřejná zakázka: VZ 24.23 Výměna oken v 2. NP v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – etapa II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4416
Systémové číslo: P23V00000193
Evidenční číslo zadavatele: VZ 24.23
Spisová značka: S-JIH/032490/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 23.03.2023
Nabídku podat do: 13.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 24.23 Výměna oken v 2. NP v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – etapa II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna oken v 2. NP v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – etapa II.” spočívající ve vybourání stávajících oken, vstupních dveří, parapetů a výměny nových oken a vstupních dveří, výměny vnitřních a vnějších parapetů, omítky, malby včetně provedení souvisejících stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKTY STATIKA s.r.o., IČO: 28605543 v 02/2023 pod zakázkovým číslem: 1494.
Po dobu realizace prací nebude přerušen provoz v objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 038 271 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky