Veřejná zakázka: VZ 78.23 Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4834
Systémové číslo: P23V00000611
Evidenční číslo zadavatele: VZ 78.23
Spisová značka: S-JIH/112389/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 20.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 78.23 Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení stavby „Zateplení budovy včetně přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka” dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované ČOS exim s.r.o., Alešova 26, 370 01 České Budějovice IČO 47237287, která je přílohou č. 4 této ZD. Jedná se o zateplení fasády a střešního pláště včetně hydroizolace, odbourání stávajícího schodiště a vybudování nového hromosvodu včetně uzemnění, montáž nových klempířských prvků, výměna některých výplní otvorů a prosklených stěn ze sklobetonu, výměna venkovních svítidel, demontáž a montáž nových zámečnických konstrukcí, zpevněné plochy z EPDM a zámkové dlažby, terénní úpravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 526 289 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy