Veřejná zakázka: VZ 78.23 Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4834
Systémové číslo: P23V00000611
Evidenční číslo zadavatele: VZ 78.23
Spisová značka: S-JIH/112389/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 15.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 78.23 Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení stavby „Zateplení budovy včetně přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka” dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované ČOS exim s.r.o., Alešova 26, 370 01 České Budějovice IČO 47237287, která je přílohou č. 4 této ZD. Jedná se o zateplení fasády a střešního pláště včetně hydroizolace, odbourání stávajícího schodiště a vybudování nového hromosvodu včetně uzemnění, montáž nových klempířských prvků, výměna některých výplní otvorů a prosklených stěn ze sklobetonu, výměna venkovních svítidel, demontáž a montáž nových zámečnických konstrukcí, zpevněné plochy z EPDM a zámkové dlažby, terénní úpravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 526 289 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky