Veřejná zakázka: VZ 39.24 Zpracování projektové dokumentace „Umístění infrasaun v mateřských školách městského obvodu Ostrava-Jih“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5234
Systémové číslo: P24V00000294
Evidenční číslo zadavatele: VZ 39.24
Spisová značka: S-JIH/054135/24
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-022493
Datum zahájení: 16.05.2024
Nabídku podat do: 24.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 39.24 Zpracování projektové dokumentace „Umístění infrasaun v mateřských školách městského obvodu Ostrava-Jih“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro sedm mateřských škol jednak k zajištění vydání Rozhodnutí stavebního úřadu o stavebních úpravách pro změnu v užívání části stavby vč. inženýrské činnosti a posouzení dostatečné kapacity el. příkonu v jednotlivých MŠ, a jednak pro provádění stavby (DPS) pro akci „Umístění infrasaun v mateřských školách městského úřadu Ostrava-Jih“.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie Ing. Jiřího Urbance z října 2023 s názvem: „Studie proveditelnosti infrasaun pro MŠ Ostrava, Městský obvod Ostrava JIH“ a je zadavatele poskytována v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Každá MŠ bude řešena samostatně s ohledem na dostatečnou kapacitu el. příkonu, vč. vyhodnocení a výběru vhodného typu infrasauny (jako např. vestavěná nebo skříňová infrasauna, „s“ nebo „bez“ solné terapie v infrasauně) a s tím související stavební úpravy a vybavení dotčených místností, veškeré rozvody energií, vč. vypracování provozních řádů nutných k provozu infrasaun v mateřských školách. Vše bude navrženo v souladu s platnými normami.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v závazném návrhu smlouvy o dílo a ve studii proveditelnosti, jež jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy