Veřejná zakázka: VZ 45.24 „Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. etapa – Stavební práce“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5272
Systémové číslo: P24V00000332
Evidenční číslo zadavatele: VZ 45.24
Spisová značka: S-JIH/062851/24
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-026020
Datum zahájení: 06.06.2024
Nabídku podat do: 26.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 45.24 „Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. etapa – Stavební práce“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy pro dvě odborné učebny na dvou základních školách, potřebných pro realizaci a odborné provedení díla s názvem: „Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. Etapa – Stavební práce“, v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu: „37. Výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (ITI), s názvem projektu: Virtuální realita na ZŠ v Ostravě-Jih“; registrační číslo projektu:CZ.06.04.01/00/22_037/0002864, https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop.
Realizace umožní modernizaci prostor pro rozšíření moderních forem výuky s aktivním zapojením žáků do výuky v oblasti cizích jazyků, přírodních věd, polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.
Předmět veřejné zakázky je definován níže a bude realizován v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Z + M Partner, spol. s r.o., IČO 26843935.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v závazném návrhu smlouvy o dílo a projektové dokumentaci, jež jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 931 963 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy