Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 06.23 Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul. Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka do veřejného kanalizačního řádu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2023 06.02.2023 10:00
VZ 08.23 „Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická 64, Ostrava – Hrabůvka“
podlimitní Zadáno 19.01.2023 17.02.2023 10:00
VZ 03.23 Regenerace sídliště Ostrava - Jih, Jubilejní kolonie II. etapa, Ostrava - Hrabůvka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2023 15.02.2023 10:00
VZ 01.23 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou – podchod Hulvácká“
podlimitní Zadáno 19.01.2023 09.02.2023 10:00
VZ 04.2023 TDI pro stavbu „Výměna výtahu ve školní jídelně při ZŠ Šeříková 33 v Ostravě-Výškovicích“
nadlimitní Zadáno 16.01.2023 02.02.2023 10:00
VZ 86.22 Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO
podlimitní Zadáno 12.01.2023 06.03.2023 10:00
VZ 02.2023 TDI na realizaci opravy stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh“
nadlimitní Zadáno 04.01.2023 20.01.2023 10:00
VZ 01.2023 TDI k akci „Přírodní zahrada MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“
nadlimitní Zadáno 03.01.2023 20.01.2023 10:00
236/2022 Oprava obsazeného bytu č. 9, B. Václavka 21/1016, Ostrava Bělský Les
podlimitní Zadáno 16.12.2022 02.01.2023 10:00
VZ 84.22 Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2022 06.12.2022 10:00
VZ 72.22 Provádění revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Zadáno 10.11.2022 05.12.2022 10:00
VZ 81.22 „Výměna výtahu ve školní jídelně při ZŠ Šeříková 33 v Ostravě -Výškovicích“
nadlimitní Zadáno 04.11.2022 02.01.2023 10:00
VZ 74.22 Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2023-2024
podlimitní Zadáno 03.11.2022 28.11.2022 10:00
VZ 85.22 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 16.11.2022 10:00
VZ 76.22 Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les
podlimitní Zadáno 03.11.2022 02.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016