Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 39.23 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Zábřeh – VI. etapa – Zábřeh vodárna“
nadlimitní Zrušeno 11.05.2023 20.06.2023 10:00
VZ 38.23 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 5. etapa, Revitalizace plochy mezi Savarinem a kostelem“
nadlimitní Zadáno 11.05.2023 20.06.2023 10:00
VZ 28.23 Zajištění úklidu v objektu G-CENTRUM, Čujkovova 3165/40A, Ostrava-Zábřeh
nadlimitní Zadáno 11.05.2023 22.06.2023 10:00
VZ 36.23 Zpracování projektové dokumentace „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka“
podlimitní Zadáno 11.05.2023 31.05.2023 10:00
VZ 29.23 Náhradní výsadby městského obvodu Ostrava – Jih v roce 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 02.05.2023 10:00
VZ 18.23 Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
podlimitní Zadáno 27.03.2023 27.04.2023 10:00
VZ 22.23 Zpracování projektové dokumentace „Realizaci zelené střechy parkovacího domu PO 33 na ul. V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les“
podlimitní Zadáno 23.03.2023 14.04.2023 10:00
VZ 26.23 „Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12 A, Ostrava-Dubina“
podlimitní Zadáno 23.03.2023 15.05.2023 10:00
VZ 14.2023 TDI na akci: „Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO“
nadlimitní Zadáno 16.03.2023 03.04.2023 10:00
VZ 14.23 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy C při ZŠ Chrjukinova 12 v Ostravě-Zábřehu“
podlimitní Zadáno 09.02.2023 03.03.2023 10:00
VZ 12.23 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě – Zábřehu“
podlimitní Zadáno 09.02.2023 03.03.2023 10:00
VZ 02.23 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
nadlimitní Zadáno 09.02.2023 22.03.2023 10:00
VZ 04.23 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih
nadlimitní Zadáno 27.01.2023 30.03.2023 10:00
VZ 05.23 Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100
podlimitní Zrušeno 26.01.2023 24.02.2023 10:00
VZ 01.23 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce podchodů pod ulicí Plzeňskou – podchod Hulvácká“
podlimitní Zadáno 19.01.2023 09.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016