Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 4.2019 „Technický dozor investora na realizaci akce Přírodní zahrady MŠ Tarnavova 18, MŠ Mitušova 4, MŠ F. Formana 13, MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16“
nadlimitní Zadáno 18.02.2019 05.03.2019 10:00
VZ 5.2019 „Technický dozor investora na realizaci akce Oprava střechy na MŠ Tarnavova”
nadlimitní Zadáno 18.02.2019 05.03.2019 10:00
VZ 13.19 Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 08.03.2019 10:00
Ozdravný pobyt pro děti ZŠ a MŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.01.2019 11.01.2019 00:00
VZ 122.18 Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4
podlimitní Zadáno 20.12.2018 21.01.2019 10:00
Ozdravný pobyt žáků
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 12.12.2018 14:00
VZ 120.18 Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů a revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Zadáno 12.10.2018 31.10.2018 10:00
VZ 88.18 Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2019 - 2020
nadlimitní Zadáno 01.10.2018 12.11.2018 10:00
VZ 72.18 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
nadlimitní Zadáno 21.09.2018 09.11.2018 10:00
VZ 104.18 Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Zadáno 10.08.2018 03.09.2018 10:00
VZ 85.18 Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
nadlimitní Zadáno 02.07.2018 28.08.2018 10:00
VZ 70.18 Výroba a distribuce zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 17.07.2018 13:00
VZ 30.18 Zpracování projektové dokumentace „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“
nadlimitní Zadáno 25.05.2018 02.07.2018 10:00
VZ 59.18 Zpracování projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“
nadlimitní Zadáno 11.05.2018 26.06.2018 10:00
VZ 17.18 Opravy asfaltových povrchů na místních komunikacích III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Ostrava–Jih, v lokalitě Výškovice a Dubina, Hrabůvka
podlimitní Zadáno 27.04.2018 22.05.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016