Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 19.03.2021 10:00
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA – DODÁVKA UČEBNÍCH POMŮCEK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 10:00
VZ 38.20 Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 11.08.2020 10:00
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA - DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
podlimitní Zadáno 16.04.2020 13.05.2020 10:30
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA - DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE
podlimitní Zadáno 16.04.2020 20.05.2020 10:00
VZ 05.20 Údržba vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 05.03.2020 10:00
VZ 126.19 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových objektů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Zadáno 19.12.2019 20.01.2020 10:00
VZ 115.19 „Dodávka sedacího nábytku v roce 2020-2021”
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 17.12.2019 10:00
VZ 59.2019„Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 5, Průkopnická 3/2123”
nadlimitní Zadáno 17.10.2019 01.11.2019 11:00
Oprava keramických soklů na chodbách a schodišti pavilonu B ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2019 04.06.2019 15:30
Údržba travnatých hřišť v areálu ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 15.04.2019 15:30
Ozdravný pobyt pro děti ZŠ a MŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.01.2019 11.01.2019 00:00
VZ 72.18 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
nadlimitní Zadáno 21.09.2018 09.11.2018 10:00
VZ 85.18 Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
nadlimitní Zadáno 02.07.2018 28.08.2018 10:00
VZ 59.18 Zpracování projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“
nadlimitní Zadáno 11.05.2018 26.06.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016