Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 51.23 Výměna kanalizace domu Výškovická 151/446
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 22.08.2023 10:00
VZ 50.23 Oprava výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih 2023 - 2025
podlimitní Zadáno 10.08.2023 30.08.2023 10:00
VZ 53.23 Oprava střechy objektu U Výtopny 3164, O.-Zábřeh
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 21.08.2023 10:00
VZ 60.23 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 28.08.2023 10:00
VZ 52.23 Zpracování projektové dokumentace „Vybudování jednosměrné komunikace ul. P. Lumumby č. 60 – 64, Ostrava - Jih“
nadlimitní Zadáno 14.07.2023 18.08.2023 10:00
VZ 54.23 Komplexní zajištění celodenní ostrahy bytového domu Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2023 28.07.2023 10:00
VZ 43.23 Zajištění a provádění úklidu v objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka
nadlimitní Zadáno 29.06.2023 10.08.2023 10:00
VZ 48.23 Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, vč. vybudování workoutového hřiště
podlimitní Zadáno 29.06.2023 24.07.2023 10:00
VZ 32.2023 TDI na akci: „Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina“
nadlimitní Zadáno 28.06.2023 19.07.2023 10:00
VZ 46.23 Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2023 26.07.2023 10:00
VZ 26.2023 TDI na akci: „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“
nadlimitní Zadáno 15.06.2023 03.07.2023 10:00
VZ 32.23 Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zeleně
nadlimitní Zadáno 09.06.2023 17.07.2023 10:00
VZ 24.2023 TDI na akci: „Celková revitalizace MŠ A. Gavlase“
nadlimitní Zadáno 29.05.2023 16.06.2023 10:00
VZ 41.23 Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava – Dubina
podlimitní Zadáno 25.05.2023 16.06.2023 10:00
VZ 37.23 Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 1009/2, Ostrava-Bělský Les
podlimitní Zadáno 11.05.2023 01.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016