Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 83.22 Oprava přístupové rampy do budovy C, ÚMOb O.-Jih
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2022 26.10.2022 10:00
VZ 75.22 Zpracování projektové dokumentace na „Výstavbu výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka“
nadlimitní Zadáno 13.10.2022 16.11.2022 10:00
VZ 68.22 Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech –2023 - 2025
nadlimitní Zadáno 10.10.2022 14.11.2022 10:00
178/2022 Oprava volného bytu č. 17, J. Škody 7/191, Ostrava-Dubina
podlimitní Zadáno 27.09.2022 11.10.2022 10:00
VZ 70.22 Přírodní zahrada MŠ B. Dvorského 2
podlimitní Zadáno 22.09.2022 13.10.2022 10:00
VZ 69.22 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2022 07.10.2022 10:00
VZ 67.22 Zpracování projektové dokumentace „Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí v Ostravě-Jih“
nadlimitní Zadáno 22.09.2022 03.11.2022 10:00
173/2022 Oprava obsazeného bytu č. 8, V. Vlasákové 17/963, Ostrava-Bělský Les
podlimitní Zadáno 20.09.2022 04.10.2022 10:00
VZ 65.22 Zpracování projektové dokumentace „Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě-Zábřehu“
nadlimitní Zadáno 16.09.2022 24.10.2022 10:00
VZ 62.22 Dodání včetně tisku, výroby a distribuce, zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v roce 2023
podlimitní Zadáno 15.09.2022 06.10.2022 10:00
VZ 58.22 Zpracování projektové dokumentace na „Multifunkční hřiště – rekonstrukce hřiště za školou při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka“
podlimitní Zadáno 15.09.2022 07.10.2022 10:00
VZ 70.2022 TDI na realizaci stavby Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova, k. ú. Zábřeh nad Odrou
nadlimitní Zadáno 07.09.2022 27.09.2022 10:00
VZ 53.22 Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava – Jih v letech 2023 a 2024
podlimitní Zadáno 29.08.2022 15.09.2022 10:00
VZ 60.22 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště ul. Zimmlerova, Ostrava-Zábřeh“
podlimitní Zadáno 25.08.2022 15.09.2022 10:00
VZ 47.22 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení obvodového pláště budovy, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení – BD Abramovova č. 1588/10, Ostrava-Jih“
podlimitní Zadáno 25.08.2022 15.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016