Veřejná zakázka: VZ 35.23 „Oprava hlavního vstupu do objektu ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4462
Systémové číslo: P23V00000239
Evidenční číslo zadavatele: VZ 35.23
Spisová značka: S-JIH/044883/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 27.04.2023
Nabídku podat do: 15.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 35.23 „Oprava hlavního vstupu do objektu ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava hlavního vstupu do objektu ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“, spočívající v opravě hlavního vstupu do objektu základní školy, vč. špatně technicky provedené bezbariérové rampy. Stavební práce zahrnují nové povrchy vstupů vč. opravy sloupů, nové nerezové zábradlí a čistící zóny, vše dle projektové dokumentace zpracované firmou INGESTA spol. s r.o., IČO: 25391194 v 03/2023.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 665 570 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky