Veřejná zakázka: VZ 35.23 „Oprava hlavního vstupu do objektu ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4462
Systémové číslo: P23V00000239
Evidenční číslo zadavatele: VZ 35.23
Spisová značka: S-JIH/044883/23
Datum zahájení: 27.04.2023
Nabídku podat do: 15.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 35.23 „Oprava hlavního vstupu do objektu ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava hlavního vstupu do objektu ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“, spočívající v opravě hlavního vstupu do objektu základní školy, vč. špatně technicky provedené bezbariérové rampy. Stavební práce zahrnují nové povrchy vstupů vč. opravy sloupů, nové nerezové zábradlí a čistící zóny, vše dle projektové dokumentace zpracované firmou INGESTA spol. s r.o., IČO: 25391194 v 03/2023.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 665 570 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy