Profil zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

  • Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
  • IČO: 00845451
  • Adresa:
    Horní 791/3
    700 30 Ostrava-Hrabůvka
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_143.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz-ovajih.ostrava.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 43.23 Zajištění a provádění úklidu v objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka
nadlimitní Zadáno 29.06.2023 10.08.2023 10:00
VZ 48.23 Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, vč. vybudování workoutového hřiště
podlimitní Zadáno 29.06.2023 24.07.2023 10:00
VZ 32.2023 TDI na akci: „Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Dubina“
nadlimitní Zadáno 28.06.2023 19.07.2023 10:00
VZ 46.23 Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2023 26.07.2023 10:00
VZ 26.2023 TDI na akci: „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“
nadlimitní Zadáno 15.06.2023 03.07.2023 10:00
VZ 32.23 Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zeleně
nadlimitní Zadáno 09.06.2023 17.07.2023 10:00
VZ 24.2023 TDI na akci: „Celková revitalizace MŠ A. Gavlase“
nadlimitní Zadáno 29.05.2023 16.06.2023 10:00
VZ 41.23 Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava – Dubina
podlimitní Zadáno 25.05.2023 16.06.2023 10:00
VZ 37.23 Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 1009/2, Ostrava-Bělský Les
podlimitní Zadáno 11.05.2023 01.06.2023 10:00
VZ 39.23 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Zábřeh – VI. etapa – Zábřeh vodárna“
nadlimitní Zrušeno 11.05.2023 20.06.2023 10:00
VZ 38.23 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 5. etapa, Revitalizace plochy mezi Savarinem a kostelem“
nadlimitní Zadáno 11.05.2023 20.06.2023 10:00
VZ 28.23 Zajištění úklidu v objektu G-CENTRUM, Čujkovova 3165/40A, Ostrava-Zábřeh
nadlimitní Zadáno 11.05.2023 22.06.2023 10:00
VZ 36.23 Zpracování projektové dokumentace „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka“
podlimitní Zadáno 11.05.2023 31.05.2023 10:00
VZ 29.23 Náhradní výsadby městského obvodu Ostrava – Jih v roce 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 02.05.2023 10:00
VZ 18.23 Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
podlimitní Zadáno 27.03.2023 27.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016