Veřejná zakázka: VZ 91.21 Dodávka kancelářského nábytku v roce 2022-2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3433
Systémové číslo: P21V00000742
Evidenční číslo zadavatele: VZ 91.21
Datum zahájení: 12.11.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 91.21 Dodávka kancelářského nábytku v roce 2022-2023
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářského nábytku podle potřeby zadavatele na základě úpravy právních vztahů smluvních stran rámcové kupní smlouvy.

Předpokládané požadované množství položek (vč. jejich technické specifikace), které mají být dodavatelem dodány na základě požadavků zadavatele, je uvedeno v Příloze č. 1 této výzvy.
Plnění rámcové kupní smlouvy není podmíněno jakýmkoli minimálním odběrem, zadavatel bude na základě rámcové kupní smlouvy objednávat konkrétně definovaný kancelářský nábytek vzhledem ke svým aktuálním a skutečným potřebám formou dílčích plnění vždy na základě konkrétní písemné objednávky zadavatele.
Dodávky budou kupujícímu dodávány v průběhu období ode dne účinnosti smlouvy do vyčerpání finančního limitu do 900.000,00 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2023 podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky