Veřejná zakázka: VZ 58.23 Dodávky elektrické energie (ze sítí NN a VN) a zemního plynu pro městský obvod Ostrava - Jih na rok 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4645
Systémové číslo: P23V00000422
Evidenční číslo zadavatele: VZ 58.23
Spisová značka: S-JIH/080603/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-041889
Datum zahájení: 11.08.2023
Nabídku podat do: 31.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 58.23 Dodávky elektrické energie (ze sítí NN a VN) a zemního plynu pro městský obvod Ostrava - Jih na rok 2024
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na tři následující samostatné části:
- Část 1 – Dodávka elektrické energie ze sítí NN
- Část 2 – Dodávka elektrické energie ze sítí VN
- Část 3 – Dodávka zemního plynu v kategorii MO.
Předmět jednotlivých částí veřejné zakázky je definován níže. Nabídku je možné podat pro více částí veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky v jedné části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky. Není-li uvedeno u konkrétních požadavků vymezených touto výzvou jinak, vztahují se tyto požadavky na všechny části veřejné zakázky.
Předmětem plnění veřejné zakázky u části 1 a 2 této veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku ve smyslu ust. § 50 energetického zákona a vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu. Předmětem plnění veřejné zakázky je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Předmětem plnění veřejné zakázky u části 3 této veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ve smyslu ust. § 72 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu. Předmětem plnění veřejné zakázky je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy