Veřejná zakázka: VZ 12.24 Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5096
Systémové číslo: P24V00000156
Evidenční číslo zadavatele: VZ 12.24
Spisová značka: S-JIH/027723/24
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-010651
Datum zahájení: 08.03.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 12.24 Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nového vybavení, vč. stavebních úprav pro dvě odborné učebny na dvou základních školách, potřebných pro realizaci a odborné provedení díla s názvem: „Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. Etapa“, v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu: „37. Výzva IROP – Základní školy – SC 4.1 (ITI), s názvem projektu: Virtuální realita na ZŠ v Ostravě-Jih“; registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0002864, https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop.
Realizace umožní modernizaci prostor a rozšíření moderních forem výuky s aktivním zapojením žáků do výuky v oblasti cizích jazyků, přírodních věd, polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 v návaznosti na ust. § 101 zákona rozdělena na čtyři samostatné dílčí části, a to: část 1 - Stavební práce, část 2 – Konektivita, část 3 – Nábytek a část 4 - IT vybavení a pomůcky. Předmět částí veřejné zakázky je definován níže a bude realizován v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Z + M Partner, spol. s r.o., IČO 26843935. Součásti plnění dodávek IT vybavení, didaktických pomůcek, nábytku a konektivity je doprava, montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu.
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v závazných návrzích smluv a projektové dokumentaci, jež jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 275 135 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy